Turbo лепило плюс Turbo Filler

Oтносно

Комбинация на Turbo лепило плюс Turbo Filler за бързо втвърдяване.

Използва се за подсилване, заякване и усилване на чувствителни връзки с нехомогенни и аномални повърхности, за запълване на пукнатини, дупки, цепнатини, счупвания на брони, пукнатини в обтекатели, счупване на мигачи , за запълване и възстановяване на пластмасови или други детайли на инструменти, играчки и др.

Съдържание

А-цианоакрил плюс минерален материал в кристална форма.

Приложение

Залепващите повърхности трябва да са сухи и чисти, без мазнини, прах и остатъци от стари материали. Залепващите повърхности се загрубяват малко. Поставете Turbo лепилото и в последствие Turbo Filler и повторете процедурата толкова пъти, колкото е необходимо, за да се запълни празнината.