Цвят: бял (750ml)

Относно

Перманентно еластичен еднокомпонентен материал за херметизация въз основа на SMP – хибриден полимер. За приложение в открити и закрити пространства върху абсорбиращи и не абсорбиращи подложки за почти всички приложения и материали. Материалът е подходящ за свързващи фуги и подвижни фуги. Намира употреба в дневни, бани, кухни, санитарни възли, фасади, индустриални и заводски съоръжения.

Иновативен уплътнителен материал на базата на SMP-Polymer

Предимства

Без изоцианат, разтворители и силикон
Втвърдяващ се на влага
Неутрална полимеризация
Без миризма
С ниска плътност, свързване или прилепване на топлина или студ
Изолира, както и намалява звука и / или вибрациите
Подходящ за компресионни фуги

Благодарение на изключителната ниска плътност от 0.38 g / cm3 може да се постигне значителна икономия на тегло. Продуктът е подходящ за компресионни фуги.

Ползи

Пълнене на локална сепарация при рамки за прозорци и врати
Запълване на пукнатини и дупки в стените
Свързване на изолационни материали
Изолиране на връзките в баните (например свързваща вана – стена, …)
Уплътняване и изолиране на локалната сепарация в подовата настилка
Лесно залепване вътре в корпусът на автомобила
Спестяване на тегло поради ниската плътност
Акустична преграда същевременно изолация от топлината и студа

Идеален за рамки за прозорци и врати, пукнатини и дупки в стени, свързване на изолационен материал, изолация на връзки в бани (например свързваща вана – стена, …).

Боравене

MS изолацията може да се нанася с ръка или пистолет с компресиран въздух или с шпатула.

Безопасност на работното място и околната среда

Важна информация относно безопасността на работното място и околната среда можете да намерите в информационния лист за безопасност.

Химическа устойчивост

добра: за вода, алифатни разтворители, масла, греси, разредени неорганични киселини и алкали
умерена: за естери, кетони и ароматни съединения
неустойчива: на концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди

MS изолацията се боядисва

Поради разнообразието от лакове и бои на пазара, препоръчваме предварително тестване.

PDF (натисни върху иконката)