Относно

Предимства: 

Избор между т.нар “студена” и “термо” кутия
Поради прекъсването на термичния мост на кутията се получават високи стойности на топлоизолация
Осигурява добра шумоизолация
При монтаж не се нарушава конструкцията на прозореца, съответно и топлоизолацията му
Може да се монтира на новостроящи сгради, но и при смяна на дограма на вече съществуващи такива