През 2019 г. ELVIAL стана първата в Гърция и петата в света компания, която въвежда вертикално електростатично боядисване, решавайки изцяло проблемът с нишковата ерозия на алуминият. Чрез изключителния метод на преданодизацията се осигурява здрав 3-8 μm киселинен слой, получен при контролирани условия във воден разтвор на сярна киселина. Този слой прониква в повърхността на алуминия и е идеален субстрат за адхезията на праха, предлагащ максимална антикорозионна защита без изчакване между двата етапа на производство.