Бихме искали да Ви информираме, че ще приложим увеличение с 6% на новата ценова листа
на продуктовите гами на Giesse и Schlegel, поради нарастващите разходи за суровини материали.
Новият ценови лист ще бъде достъпен от 1 януари 2018 г.